Puu on puhdasta energiaa; se jatkaa elämistään vielä tuotteeksi jalostuksen jälkeenkin, uusiokäytössä tai lämmityksenä.

(Kyvalähde: SYKEra 16/2011, Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa)

Luonnon säästämiseksi ja energiakustannusten vähentämiseksi energiatehokkuus on tärkeää kaikessa elämisessä, mutta erityisesti rakentamisessa - rakentaminen kuluttaa maapallon luonnonvaroista noin puolet ja jätteistä noin 40 %. Uusiutuvana luonnonvarana puu tarjoaa mahdollisuuden päästöjen pienentämiseen ja uusiutumattomien luonnonvarojen säästämiseen.

Puun hyvät lämmöneristävyys-, kestävyys- ja hengittävyysominaisuudet pääsevät oikeuksiinsa puutalorakentamisessa, mistä Suomella onkin jo pitkät perinteet. Puutuotteilla saadaan helposti rakennettua energiatehokas talo, kunhan suunnittelu, asennus ja materiaalivalinnat tehdään oikein; talon vaipan tiiviys ja lämmöneristävyys sekä tuulensuojaus ovat puutalossa tärkeitä laadukkaan rakentamisen kriteereitä.

Leijona-levyt on kehitetty vuosikymmenten aikana vastaamaan modernin puurakentamisen ilmanläpäisevyys-, lämmöneristävyys-, päästö- ja säänkestovaatimuksia, ja ne omalta osaltaan auttavat energiatehokkaassa rakentamisessa. Energiatehokkuus on tärkeä osa Suomen Kuitulevyn toimintaa; energiatehokkaiden tuotteiden lisäksi energian säästöön ja kierrättämiseen kiinnitetään huomiota kaikessa toiminnassa ja kehitystyössä.