Ympäristönsuojelu ja -hoito kuuluvat kiinteästi Skano Group AS:n toimintaan. Yhtiö ottaa osaltaan vastuun ympäristön hyvinvoinnista ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisesta.

Raaka-aineiden ja valmistusprosessien valinnassa sekä tuotteiden kehittämisessä yhtiön tavoitteena on mahdollisimman vähäinen luonnon ja ympäristön kuormittaminen. Raaka-ainehankinnat suunnataan siten, että pääosa yhtiön käyttämästä puuraaka-aineesta on peräisin sertifioiduista metsistä.

Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämisessä ovat tärkeinä tavoitteina raaka-aineiden ja energian tehokas käyttö sekä tuotteiden kierrätettävyys mukaan lukien tuotteiden energiasisällön hyödyntäminen.

Yrityksen johto sitoutuu toimimaan ympäristöä suojelevalla tavalla ja luomaan yrityksessä sen mahdollistavat olosuhteet. Johdon tehtävänä on myös toimia muulle henkilökunnalle esimerkkinä ja motivoida henkilökuntaa toimimaan luontoa säästäen. Skano Group AS toimii heille myönnetyn ISO 14001 sertifikaatin mukaisesti.