Suomen Kuitulevy on tuottanut laadukasta puukuitulevyä jo 25 vuotta, ja nähnyt toimintansa varrella niin laskut kuin nousutkin.

Tärkeimmät kehitysvaiheet

1950

Jo 1950-luvulla oli kuitulevy Suomessa tunnettu ja suosittu. Katso video

1984

Enso-Gutzeit Oy ja A.Ahlström Oy yhdistivät kuitulevyteollisuutensa yhteisesti omistetuksi uudeksi yhtiöksi, Suomen Kuitulevy Oy:ksi. Ensolta siirtyivät perustettavalle yhtiölle Heinolan ja Karhulan tehtaat sekä Ahlstömiltä Pihlavan tehdas. Omistusosuuksiksi tuli Enso 60% ja Ahlström 40%.

1990

Enso myi levyteollisuutensa, joka käsitti Heinolan ja Säynätsalon vaneritehtaat ja 60% omistusosuuden Suomen Kuitulevy Oy:ssä Oy Wilh.Schauman Ab:lle.
Suomen johtavana vaneri- ja lastulevyvalmistajana Schaumanista tuli Suomen Kuitulevy Oy:lle pääomistaja. Schaumanin kanssa lähdettiin heti hyödyntämään yhteisiä synergiaetuja mm. puuraaka-aineen ja energian hankinnassa sekä markkinoinnissa, missä kotimaan markkinointi ja pääosa vientimarkkinoinnista siirrettiin Schaumanin markkinointiverkoston hoitoon.

1991-1997

Vuosikymmenen alussa rakennuslama Suomessa romahdutti kotimaan myynnin alle puoleen edellisten vuosien tasosta. Samalla vienti vaikeutui markan vahvistumisen ja alalla vallitsevan ylitarjonnan johdosta. Tämä tilanne pakotti voimakkaisiin saneeraustoimiin kustannusten säästämiseksi ja taseen keventämiseksi. Muun muassa energiantuotanto ulkoistettiin myymällä sekä Heinolan että Pihlavan voimalaitokset paikallisille energiayhtiöille. Huokolevyn tuotanto siirrettiin Karhulan tehtaalta Pihlavaan.

1998

1990-luvulla UPM-Kymmene -konserni irrottautui ydinliiketoimintojensa ulkopuolella olevista alueista, mm. lastulevyteollisuus myytiin vuonna 1994. Kuitulevyteollisuuden osalta ratkaisuksi tuli ns. MBO-kauppa, jolla toimiva johto osti 75% yhtiön osakekannasta. Schauman jäi edelleen osakkaaksi 15 :lla ja Ahlström 10 :lla.

1999-2009

Aikaisemmin konsernitoimintoina olleet rahoitus- ja tietohallinto otettiin välittömästi omaan hoitoon. Puuraaka-aineen hankinnassa yhteistyö jatkuu Heinolan tehtaan osalta, jolle UPM Metsä hankkii raaka-aineen. Pihlavan tehtaan osalta solmittiin hankintasopimus Metsäliitto Yhtymän omistaman Biowatti Oy:n kanssa.

Markkinointia on siirretty omiin käsiin asteittain. Vuonna 2002 aloitti Englannissa  toimintansa viisi henkilöä työllistävä Suomen Kuitulevy Oy:n oma myyntiyhtiö Finnish Fibreboard (UK) Ltd, jonka vastuulle myynti siirtyi Schaumanin Englannin myyntiyhtiöltä. Kotimaan myyntivastuu siirtyi Schaumanilta vuoden 2004 alustaperustetulle Puhos Board Oy:n ja Suomen Kuitulevy Oy:n yhteiselle myyntiorganisaatiolle Leijona-Wilhelmi Levymyynnille.

Omistusrakennetta selkeytettiin vuonna 2002 siten, että yhtiö lunasti Ahlströmin omistuksessa olleet osakkeet. Tämän jälkeen johdon omistusosuudeksi tuli 83 % ja Schauman Woodin (nykyinen UPM-Kymmene Wood) osuudeksi 17 %.

Vuoden 2003 merkittävin tapahtuma oli päätös uudistaa Heinolan voimalaitos kesällä 2004. Investoinnin toteuttaja on voimalaitoksen omistaja Lahti Energia. Toteutuspäätöksen perustana on kymmenen vuoden energianostosopimus voimalaitoksen käyttäjien, Suomen Kuitulevy Oy:n ja UPM-Woodin, kanssa.

2010

Vuonna 2010 Suomen Kuitulevy ja Versowood Oy vahvistivat raaka-ainetoimitukset uusin omistusjärjestelyin; 19, 5 % Suomen Kuitulevyn osakekannasta siirtyi Versowood Group Oy:lle, pääosin suunnatulla osakeannilla. Saman Järjestelyn seurauksena 66 % omistuksesta jäi Suomen Kuitulevyn johdolle ja 14,5 % UPM Kymmenelle.

2013

Suomen Kuitulevy Oy lopettaa yt-neuvotteluiden tuloksena Pihlavan tehtaan. Samassa yhteydessä Suomen Kuitulevy Oy eriyttää kovalevy- ja huokolevymyyntinsä. Tuulensuoja- ja huokolevyjen myyntiä Suomessa jatkaa Suomen Tuulileijona Oy, joka on Suomen Kuitulevy Oy:n täysin omistama tytäryritys. Kovalevyn myynti jatkuu Suomen Kuitulevy Oy:n toimesta.

2014

Kesällä 2014 Suomen Kuitulevy Oy myy Suomen Tuulileijona Oy:n koko osakekannan Skano Group AS:lle. Suomen Tuulileijona OY vastaa jatkossakin levyjen Tuulileijona®, Runkoleijona®, Remonttileijona ja Huokoleijona myynnistä ja markkinoinnista Suomessa.