Runkoleijona® används som förstyvning för byggnadsstommen, och då behövs inga tvärförstyvningar. Skivan fungerar också som värmeisolering. Den används dessutom i bärande konstruktioner, bottenbjälklag (trossbottnar), som bärare av värmeisolering

SertifikatMonteringsanvisning

Skivorna ska förvaras torrt och vara torra vid montering. För att måttförändringarna ska kunna bli minimala måste skivorna acklimatiseras på arbetsplatsen under 1–3 dygn innan de monteras, under förhållanden som så väl som möjligt motsvarar skivornas slutliga användningsförhållanden. Vid användning av skivan som vindskydd och vindförstyvning ska hela skivan fästas i stommen. Leijona vindskyddsskivor har identiska egenskaper i planets båda riktningar, och därför har monteringsriktningen ingen betydelse. Monteringsarbetet går snabbt med tryckluftsdriven spikpistol eller för hand.

Leijona vindskyddsskivor bör fästas med följande fästelement:

• rund maskinspik 2,5 x 60
• fyrkantig trådspik 2,1 x 50
• klammer (längd 50 mm, rygg 10 mm, tråd 1,4x1,6 mm2)


För tillfället finns informationen bara på Finska

 Leijona-tuulensuojalevyjen kiinnitys